เครื่องหมายแปลงเสียงในดนตรีสากล

คนที่เคยฟังดนตรีหรือเรียนดนตรีคงจะรู้ว่าโน้ตหลัก ๆ ของดนตรีสากลนั้นมี 7 ตัว ก็คือ “โด เร มี ฟา ซอล ลา ที” แต่ที่จริงแล้วยังมีเสียงที่อยู่ระหว่างโน้ตแต่ละตัวอีก อย่างเช่น เสียงที่อยู่ระหว่างโดกับเร เราจะเรียกว่า โดชาร์ป (C#) หรือ เรแฟลต (Db) เครื่องหมาย #, b ที่แหละที่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเล่นโน้ตตัวนั้น ๆ ต่ำลงหรือสูงขึ้นครึ่งเสียง หรือแม้แต่เต็มเสียง ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าเครื่องหมายแปลงเสียงในดนตรีสากลนั้นมีอะไรและมีความหมายอย่างไรบ้าง
ดูลักษณะของเครื่องหมายได้จากรูปประกอบนะครับ

1. ชาร์ป (sharp) 🎼 🎼

โน้ตที่มีเครื่องหมายชาร์ปนำหน้าจะต้องเล่นให้สูงขึ้นครึ่งเสียง

2. แฟลต (flat) 🎤 🎤

โน้ตที่มีเครื่องหมายชาร์ปนำหน้าจะต้องเล่นให้ต่ำลงครึ่งเสียง

3. ดับเบิ้ลชาร์ป (double sharp) 🎼 🎼

ดับเบิ้ลชาร์ป หมายถึง มีค่าเท่ากับชาร์ปสองตัว หรือ ครึ่งเสียง + ครึ่งเสียง = 1 เสียงเต็ม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าโน้ตตัว C มีเครื่องหมายดับเบิ้ลชาร์ปก็จะต้องเล่นเป็นตัว D

4. ดับเบิ้ลแฟลต (double flat) 🎼 🎼

เครื่องหมายดับเบิ้ลแฟลตจะตรงข้ามกับดับเบิ้ลชาร์ป คือ โน้ตที่มีเครื่องหมายนี้นำหน้าจะต้องเล่นต่ำลงหนึ่งเสียงเต็ม

5. เนเจอรัล (natural) 🎼 🎼

โน้ตใด ๆ ก็ตามที่มีเครื่องหมายเนเจอรัล ไม่ว่าเพลงนั้นจะติดชาร์ปหรือแฟลตจาก key signature จะต้องเล่นเป็นโน้ตที่ไม่มีชาร์ปหรือแฟลต ซึ่งเครื่องหมายเนเจอรัลจะมีผลแค่ในห้องที่มีเครื่องหมายเท่านั้น

Facebook
Twitter

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

Elementor #2390

ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย

Read More »

 วิธีทำความสะอาดกีตาร์ 

กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ใคร ๆ ก็ต้องรู้จักซึ่งสำหรับผู้เล่นนอกจากเข้าใจวิธีการบรรเลงและการซ้อมแล้ว ก็ควรจะรู้วิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี

Read More »

เล่นเครื่องดนตรีเครื่องไหนดี?

สำหรับผู้ที่รักในเสียงเพลงแล้วการได้เล่นเครื่องดนตรีถือว่าสร้างความสุขได้ไม่น้อย แต่จะเล่นเครื่องไหนดีล่ะ? วันนี้ผมจะขอมาแชร์ 2 วิธีง่าย ๆ ในการเลือกเครื่องที่อยากเล่นกัน

Read More »

ประโยชน์ทางอ้อมของการเรียนดนตรี 

เด็กที่เติบโตควบคู่กับการเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่อง มักจะมีบุคลิกที่โดดเด่นอย่างชัดเจน ฉลาดเฉลียว มีสมาธิที่ดี มีวินัย รู้จักวางแผน กล้าแสดงออก ใจเย็น รู้จักรอ และมีความคิดสร้างสรรค์

Read More »
ห้องอัด bandmusic
JR2S
TOP SOLID
bn_thebandmusic 1
FG800 (all colours)