ดนตรีเกิดขึ้นเมื่อไหร่

🎼 🎧 🎹 🎷 ถึงแม้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าดนตรีนั้นกำเนิดขึ้นเมื่อไหร่ 📖 แต่มีผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีได้สันนิษฐานไว้ว่า ดนตรีนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมมนุษย์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการเลียนแบบเสียงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียง 🔆 ☄ 🌦 🌧 ⛈ ⚡ 🌨 💥 ฟ้าร้อง เสียงลมพัด ต้นไม้เสียดสีกัน เสียงวัตถุต่าง ๆ กระทบกัน โดยการเคาะหิน กิ่งไม้ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 🔆 หรือแม้แต่การผิวปาก การปรบมือ การส่งเสียง โดยเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นเครื่องแรกของโลกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ

🎼 ดนตรีในยุคแรกนั้นมีไว้เพื่อสวดอ้อนวอนพระเจ้า 📖 หรือต่อปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มนุษย์ในสมัยนั้นยังหาคำตอบไม่ได้ เครื่องดนตรีในสมัยแรก ๆ นั้นพัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด ส่วนเพลงสวดก็มากลายเป็นเพลงสวดทางศาสนาในยุคปัจจุบัน 📊 📊

🎷🎷 ปัจจุบันดนตรีมีไว้เพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์ในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิง ศาสนาความเชื่อ การบำบัดจิตใจ รวมไปจนถึงการใช้ในเชิงสัญลักษณ์ เช่น เพลงประจำชาติ เพลงประจำตัวบุคคลสำคัญหรือองค์กรณ์ต่าง ๆ ซึ่งดนตรีนั้นได้แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนไปแล้ว

Facebook
Twitter

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

Elementor #2390

ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย

Read More »

 วิธีทำความสะอาดกีตาร์ 

กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ใคร ๆ ก็ต้องรู้จักซึ่งสำหรับผู้เล่นนอกจากเข้าใจวิธีการบรรเลงและการซ้อมแล้ว ก็ควรจะรู้วิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี

Read More »

เล่นเครื่องดนตรีเครื่องไหนดี?

สำหรับผู้ที่รักในเสียงเพลงแล้วการได้เล่นเครื่องดนตรีถือว่าสร้างความสุขได้ไม่น้อย แต่จะเล่นเครื่องไหนดีล่ะ? วันนี้ผมจะขอมาแชร์ 2 วิธีง่าย ๆ ในการเลือกเครื่องที่อยากเล่นกัน

Read More »

ประโยชน์ทางอ้อมของการเรียนดนตรี 

เด็กที่เติบโตควบคู่กับการเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่อง มักจะมีบุคลิกที่โดดเด่นอย่างชัดเจน ฉลาดเฉลียว มีสมาธิที่ดี มีวินัย รู้จักวางแผน กล้าแสดงออก ใจเย็น รู้จักรอ และมีความคิดสร้างสรรค์

Read More »
ห้องอัด bandmusic
JR2S
TOP SOLID
bn_thebandmusic 1
FG800 (all colours)