การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี

หลายท่านได้กล่าวไว้ว่า “ดนตรีคือภาษาสากล” ล่าสุดงานวิจัยของสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งได้ทำการศึกษาในกรุงปักกิ่ง พบว่านอกจากนั้นแล้วดนตรีมีส่วนช่วยในเรื่องทักษะการพูดอีกด้วย

การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี

📌 นักเรียนชั้นอนุบาลที่ได้ลงเรียนเปียโนได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาในเรื่องของการแยกแยะระดับเสียงและความเข้าใจในภาษาพูดอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้พบได้ในการสแกนสมองของนักเรียนเหล่านั้น

📌 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Beijing Normal University ต้องการเปรียบเทียบผลของการเรียนดนตรีกับการฝึกอ่านแบบทั่ว ๆ ไป โดยแบ่งนักเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นชาวจีนที่ใช้ภาษาแมนดารินออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกให้เรียนเปียโนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที กลุ่มที่สอง มีการฝึกอ่านเพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มสุดท้ายนั้น ไม่มีการเรียนพิเศษใด ๆ ทั้งสิ้น

📌ผ่านไปหกเดือน ผลจากการวิจัยบ่งบอกว่า กลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียนเปียโนนั้นพบว่ามีทักษะการพูดและออกเสียงที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับกลุ่มที่สอง แต่สิ่งที่แตกต่างไปอย่างชัดเจนก็คือ กลุ่มที่เรียนเปียโนนั้นสามารถแยกแยะคำที่มีการผันเสียงได้อยางชัดเจน

Facebook
Twitter

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

งานประชาสัมพันธ์ สมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย) ศูนย์รวมนักแซ็กโซโฟนแห่งแรกของไทย พร้อมกับ แถลงข่าว ความร่วมมือในส่วนของกิจกรรม กับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมแซ็กโซโฟน ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดแข่งขันThailand International Saxophone Competition 2024 ปั้นนักแซ็กไทยสู่สากล

Read More »

5 วิธีการดูแลรักษากีตาร์ อย่างถูกวิธี

ในบทความนี้จะเกี่ยวกับการดูแลรักษากีตาร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือกีตาร์อาชีพหรือมือกีตาร์สมัครเล่น การดูแลรักษากีตาร์นั้นมีความสำคัญ…….

Read More »

10 คำแนะนำเพื่อการซ้อมที่มีประสิทธิภาพ

ช่วงนี้หลายคนต้องอยู่บ้าน นักดนตรีหลายคนก็ต้องซ้อมอยู่บ้าน บางคนอาจจะกำลังหาไอเดีย หรือ แรงบันดาลใจในการซ้อมดนตรีอยู่…

Read More »

“Clarinet” (คลาริเนท)

คลาริเนท กำเนิดในยุคปลายของบาร็อค เรียกว่า ปี่ chalumeau (ชาลุมมู)​ เพื่อเอามาแทนทรัมเปตในการเล่นโน้ตยากๆ เนื่องจากยุคนั้นทรัมเปต…

Read More »

BLUE GIANT เป่าฝันให้เต็มฟ้า

BLUE GIANT เป่าฝันให้เต็มฟ้า คือภาพยนตร์อนิเมะที่ดัดแปลงมาจากมังงะชื่อเดียวกันซึ่งโด่งดังมากในญี่ปุ่นของ ชินอิจิ อิชิซึกะ ว่าด้วยเรื่องราว…

Read More »

ดนตรีแจ๊ส คืออะไร

มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า ดนตรีแจ๊สนั้นเป็นอย่างไร? คำถามนี้เหมือนเป็นคำถามโลกแตก  คำตอบที่ได้นั้นมีหลากหลายแล้วแต่มุมมองและประสบการณ์ของ…

Read More »
ห้องอัด bandmusic
JR2S
TOP SOLID
bn_thebandmusic 1
FG800 (all colours)