การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี

หลายท่านได้กล่าวไว้ว่า “ดนตรีคือภาษาสากล” ล่าสุดงานวิจัยของสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งได้ทำการศึกษาในกรุงปักกิ่ง พบว่านอกจากนั้นแล้วดนตรีมีส่วนช่วยในเรื่องทักษะการพูดอีกด้วย

การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี

📌 นักเรียนชั้นอนุบาลที่ได้ลงเรียนเปียโนได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาในเรื่องของการแยกแยะระดับเสียงและความเข้าใจในภาษาพูดอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้พบได้ในการสแกนสมองของนักเรียนเหล่านั้น

📌 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Beijing Normal University ต้องการเปรียบเทียบผลของการเรียนดนตรีกับการฝึกอ่านแบบทั่ว ๆ ไป โดยแบ่งนักเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นชาวจีนที่ใช้ภาษาแมนดารินออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกให้เรียนเปียโนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที กลุ่มที่สอง มีการฝึกอ่านเพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มสุดท้ายนั้น ไม่มีการเรียนพิเศษใด ๆ ทั้งสิ้น

📌ผ่านไปหกเดือน ผลจากการวิจัยบ่งบอกว่า กลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียนเปียโนนั้นพบว่ามีทักษะการพูดและออกเสียงที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับกลุ่มที่สอง แต่สิ่งที่แตกต่างไปอย่างชัดเจนก็คือ กลุ่มที่เรียนเปียโนนั้นสามารถแยกแยะคำที่มีการผันเสียงได้อยางชัดเจน

Facebook
Twitter

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

Elementor #2390

ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย

Read More »

 วิธีทำความสะอาดกีตาร์ 

กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ใคร ๆ ก็ต้องรู้จักซึ่งสำหรับผู้เล่นนอกจากเข้าใจวิธีการบรรเลงและการซ้อมแล้ว ก็ควรจะรู้วิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี

Read More »

เล่นเครื่องดนตรีเครื่องไหนดี?

สำหรับผู้ที่รักในเสียงเพลงแล้วการได้เล่นเครื่องดนตรีถือว่าสร้างความสุขได้ไม่น้อย แต่จะเล่นเครื่องไหนดีล่ะ? วันนี้ผมจะขอมาแชร์ 2 วิธีง่าย ๆ ในการเลือกเครื่องที่อยากเล่นกัน

Read More »

ประโยชน์ทางอ้อมของการเรียนดนตรี 

เด็กที่เติบโตควบคู่กับการเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่อง มักจะมีบุคลิกที่โดดเด่นอย่างชัดเจน ฉลาดเฉลียว มีสมาธิที่ดี มีวินัย รู้จักวางแผน กล้าแสดงออก ใจเย็น รู้จักรอ และมีความคิดสร้างสรรค์

Read More »
ห้องอัด bandmusic
JR2S
TOP SOLID
bn_thebandmusic 1
FG800 (all colours)