ครูแพรว

ครูแพรว

อาจารย์ ฐิติชยา ธัญญาวัฒนา

( ครูแพรว )

สอน กีต้าร์

ประวัติ :

              ครูแพรว เริ่มศึกษาในสายดนตรีตั้งระดับชั้นมัธยมปลาย ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา และจบปริญญาตรีสาขาวิชาดนตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปัจจุบันครูแพรวเป็นอาจารย์พิเศษที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา, โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์, และที่โรงเรียนสอนดนตรีเดอะแบนด์

ครูแพรว
ครูแพรว