ครูเบสท์

ครูเบสท

อาจารย์ นิธิศ พิลาสอน

(ครูเบสท์)

ครูเบสท์เริ่มเล่นกีตาร์เมื่อ อายุ 13 ปี ต่อมาได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาดนตรี เครื่องมือเอกกีตาร์ไฟฟ้า ซึ่งมี อาจารย์ สอน ดังนี้ อาจารย์ ปนิธิ เถาทอง (อาจารย์เอ็กซ์) อาจารย์ ปฐมวัส ธรรมชาติ (อาจารย์โน๊ต) อาจารย์ ปฤณ รักชีพ (อาจารย์ปฤณ)
ในระหว่างศึกษาอยู่ที่ราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์นิธิศ ได้เข้าร่วม Masterclass ซึ่งจัดโดย นักดนตรีระดับโลก เช่น Jim kelly , Damien Bracken , Jason Camelio จาก มหาวิทยาลัย Berklee USA

ในด้านการสอน ครูเบสท์ สามารถสอนเครื่องมือกีตาร์ได้ทุกประเภท ทั้ง
กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์โปร่ง กีตาร์คลาสสิค โดยสอนได้หลากหลายแนวเพลง เช่น Metal ,rock, mathrock , Djent ,Pop , indie เป็นต้น

ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนกีตาร์ที่โรงเรียนสอนดนตรีเดอะแบนด์