ครูเก้อ

อาจารย์ วรัญญู บัณฑิตย์นพรัตน์

( ครูเก้อ )

สอน กีตาร์ฟ้า, กีตาร์โปร่ง

ประวัติการศึกษา :

     

  • เข้าเรียนที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาลัยมหิดล สาขาเอกดนตรีสมัยนิยม EN ปี2559

ประสบการณ์การสอน/ทำงาน :

  • ปัจจุบันสอน กีตาร์ไฟฟ้า ที่ โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์