ครูอุ้ม

ครูอุ้ม

อาจารย์พนินทร ใจสุทธิ์

( อุ้ม )

สอน ไวโอลีน

ประวัติด้านการศึกษา

  • ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประสบการณ์การสอน

  • สอนที่โรงเรียนดนตรีYamaha
  • สอนที่โรงเรียนดนตรีศุภการ
  • สอนที่โรงเรียนดนตรีPlaySound
  • ปัจจุบันสอนที่โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์