ครูหมิว

ครูหมิว

อาจารย์ ดารารัตน์ หุตะวัฒนะ 

( ครูหมิว )

สอน เปียโนและร้องเพลง

ประวัติการศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา วิชาเอก Flute สาขาดนตรีสากล สถาบันบัณฑิตย์พัฒนศิลป์
  • ปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การสอน/ทำงาน :

  • บันทึกเสียง Flute และ Chorus ให้กับวงคาราบาว ตั้งแต่ พ.ศ.2544-ปัจจุบัน
  • แสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงคาราบาว ตั้งแต่ พ.ศ.2547
  • สอนที่โรงเรียนบ้านรักดนตรี ตั้งแต่ พ.ศ.2545-2548
  • สอนที่โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์ ตั้งแต่ พ.ศ.2548-ปัจจุบัน
  • ข้าราชการ ตำแหน่งอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์