ครูสาว

ครูสาว

อาจารย์ ณิชาภัทร บุญเมือง

( ครูสาว )

สอน เปียโน

    จุดมุ่งหมายในการทำงาน :

ต้องการใช้ความรู้ทางด้านวิชาขับร้องVoice Jazzในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการวิชาขับร้องและมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนาวิชาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อทางด้านการขับร้องแก้ไขอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามหลักวิชาการทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการขับร้องเพลง

    ประวัติการศึกษา :

กำลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรีแจ๊ส เครื่องเอก Voice Jazz

    ประสบการณ์การทำงาน :

– สอนวิชาขับร้องของทางสถาบันโรงเรียนดนตรียามาฮ่านครปฐมมาแล้ว 4 ปี
– สอนวิชาขับร้องของทางสถาบันStar Kid มาแล้ว 1 ปี
– สอนวิชาขับร้องของทางสถาบันโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค มาแล้ว 2 ปี
ประสบการณ์ในการสอนของแต่สถาบันที่ได้กล่าวมานั้นข้าพเจ้าได้สอนทุกๆแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงไทยสากล เพลงสากล ป๊อบ แจ๊ส เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง และเพลงภาษาต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้การสอนเกิดการครอบคลุมในทุกๆแนวเพลงข้าพเจ้าจะไม่สอนเฉพาะเจาะจงแนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่งเพื่อทาให้การสอนเกิดความครอบคลุมในทุกแนวเพลงต่างๆ

ครูสาว
ครูสาว