ครูพิม

ครูพิม

อาจารย์ อริสรา กิตติบุญญาทิวากร

( ครูพิม )

สอน Violin, Piano

ประวัติ :

                ระดับเตรียมอุดมศึกษา ม.4-6 ศึกษาอยู่ที่
-โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (Pre-College of Music Mahidol University)
-Major Violin Performance

                 ระดับอุดมศึกษา ปี1-4 ศึกษาอยู่ที่
-วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล(College of Music Mahidol University)
-Major Violin Performance
-Minor Piano pop

ประสบการณ์ด้านการสอน :

 • 1.โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เซ็นทรัลศาลายา
  – ครูสอนไวโอลิน
  สอนอยู่ที่นี้ต้ังแต่ม.5-จนถึงปัจจุบัน
  ได้ผ่านการอบรมการเป็นครูไวโอลินจากทางยามาฮ่า
  ส่งเด็กแข่งของทางกระทรวงทุกครั้งและได้รับรางวัลมาตลอดได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินประเภท Solo
  ส่งเด็กแข่งรายการ YTMFท้ังประเภทเดี่ยวและกลุ่มและได้ผ่านเข้าไปในรอบชิงประเภทกลุ่ม
  2.โรงเรียนดนตรียามาฮ่า บิ๊กซีลาดพร้าว
  ครูสอนไวโอลิน
  ได้ผ่านการอบรมการเป็นครูไวโอลินจากทางยามาฮ่า
  ส่งเด็กแข่งรายการ YTMF ท้ังประเภทและกลุ่มและได้ผ่านเข้าไปในรอบชิงประเภทกลุ่ม
  -ส่งเด็กสอบเกรด3 ของ (ABRSM)
  3.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  – ครูสอนไวโอลินและครูสอนเปียโน
  4. โรงเรียนดนตรี The Band
  ครูสอนเปียโนและครูสอนไวโอลิน

ผลงาน :

 • ร่วมเล่นในคอนเสริต์ (คำภีร์BlackXWhite รักสุดใจ ของคุณปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
  อัดเสียงไวโอลินให้กับวง LANDOKMAI จากค่าย What The Duck ในเพลง สุขสันต์วันสุดท้าย
  อัดเสียงไวโอลินให้กับวง Sherry ในเพลง แม้พยายาม