อาจารย์สอนดนตรี

ครูทู

อาจารย์ ปิยพล อัศวกาญจนกิจ 

( ครูทู )

ครูหมิว

อาจารย์ ดารารัตน์ หุตะวัฒนะ

( ครูหมิว )

ครูนัท

อาจารย์ วรพัฒน์ วรคุณวิศาล

( ครูนัท )

ครูหมวย

อาจารย์ ศิริลักษณ์ สายเที่ยงแท้

( ครูหมวย )

ครูต้น

อาจารย์ ยชอนัญ เชื้อสำราญ 

( ครูต้น )

ครูปลั๊ก

อาจารย์ จารุทัศน์ กิจสอาด

( ครูปลั๊ก )

คอร์สเฉพาะทาง

ครูปรัช

อาจารย์ ปรัชญา เข็มนาค

( ครูปรัช )

อาจารย์ วรัญญู บัณฑิตย์นพรัตน์

( ครูเก้อ )

ครูเต้

คอร์สเฉพาะทาง

อาจารย์ พงศ์ธิปก สุทธิพงศ์

( ครูเต้ )

ครูเบสท

อาจารย์ นิธิศ พิลาสอน

(ครูเบสท์)

ครูบลู

อาจารย์ ชลธิศ ทองเงิน

( ครูบลู )