ครูปัต

ครูปัต

อาจารย์ ปรัชญา มนทการติวงศ์

( ครูปัต )

สอน กีตาร์ไฟฟ้า

     ประวัติการศึกษา :

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีแจ๊ส เครื่องเอกกีตาร์ไฟฟ้า คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

     ประสบการณ์สอน :

สอนในสถาบันดนตรีต่างๆ เช่น  

     – โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

     – ทอฝันมิวสิคแอนด์แดนซ์

     – แลคเชิลมิวสิค

     – เคพีเอน สระบุรี

     – สยามกลการ 

     – louis music 

     – Music plant