ครูปลั๊ก

ครูปลั๊ก

อาจารย์ จารุทัศน์ กิจสอาด

( ครูปลั๊ก )

สอน เปียโน

ประวัติ :

        เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ 4 ขวบที่สถานบันดนตรีสยามกลการ โดยเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เล่นคือ อิเลคโทน จนถึงระดับเกรด 5 ในระดับชั้นประถมศึกษาได้มีโอกาสเป็นนักดนตรีประจำวงโยทวาทิตของโรงเรียนในตำแหน่งเมโลเดี้ยน ต่อมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ เล่นเปียโนให้กับวงออเครสตร้า และ วงประสานเสียงของโรงเรียน และร่วมเล่นกับวงโยทวาทิตในตำแหน่งเพอคัชชั่น ต่อมาได้รับเกียรติให้เป็นผู้เรียงเรียงเสียงประสานของวง เมื่ออายุ 15 ปี ได้เริ่มเรียนเปียโนแจ๊ส ที่ Music Plus Academy กับอาจารย์ไพรัช ลูกจันทร์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจนถึงปัจจุบัน ในระดับชั้นอุดมศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ University of Missouri – Kansas City ในสายการประพันธ์เพลง ต่อมาเริ่มก่อตั้งวง Trio ของตัวเอง เล่นแบคอัพให้กับศิลปินในสังกัด GMM Grammy ได้มีโอกาสเป็นนักดนตรีรับเชิญที่ Jazz Happen Bar and Restaurant ร้านอาหารรถเสบียง Cicada market และเป็นนักเปียโนประจำโรงแรมดุสิตธานี โรงแรม Peninsular โรงแรม Hyatt regency และ Route 66 club

ครูปลั๊ก
ครูปลั๊ก
ครูปลั๊ก