ครูปรัช

ครูปรัช

อาจารย์ ปรัชญา เข็มนาค

( ครูปรัช )

สอน โอโบ

     ประวัติ :

          เริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยเข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตของโรงเรียน ในตำแหน่ง Alto Saxophone ระหว่างเป็นสมาชิกในวงโยธวาทิตได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Yamaha all Thailand Marchingband Competition 2003 และได้เข้าร่วมกิจกรรมของวงโยธวาทิตของโรงเรียนตลอดมา ต่อมาปรัชญาได้เรียน Saxophone กับ อ.ศิริวัฒ ฉัตรเมธี ที่โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอาร์รี (Dr.sax) และเข้าร่วมแสดงในงาน World Saxophone Congress ครั้งที่15 พ.ศ.2552 ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หลังจากนั้นปรัชญาได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์โดยเปลี่ยนเครื่องดนตรีมาเล่น Oboe ปรัชญาได้ศึกษา Oboe กับ Dr. Keri E. McCathy, อ.เชาวลิต เจริญชีพ, อ.ดำริ บรรณวิทยกิจ, Shigeki Sasaki, Dr.Amy M.Galbraith, Cooper Wright มีผลงานทางด้านการเล่น Oboe และ English Horn กับวง Orchestra ที่มีชื่อเสียงมากมายเช่น Siam Philharmonic Orchestra, Royal Bangkok Symphony Orchestra, Thailand Philharmonic Orchestra, Thai Youth Orchestra ฯลฯ และเมื่อปี 2553 ได้มีโอกาสเดินทางไปแสดงดนตรีกับวง Mahidol Wind Symphony ที่ประเทศ ออสเตรเลีย และ Mahidol Pop Orchestra ที่ประเทศสิงคป์ ปี 2554 ได้มีโอกาสเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต โอเปร่าเรื่อง แม่นาก กับ วง Siam Philharmonic Orchestra ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ และวง Thailand Philharmonic Orchestra ที่ประเทศอินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ในปี 2555ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงออเคสตร้าเยาวชนจากงาน Summa Cum Laude International Youth Music Festival 2012 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย กับวง Siam Sinfonietta โดยเล่นต่ำแหน่ง Principal Oboe และได้มีโอกาสแสดงคอนเสิร์ตในประเทศ เยอรมัน เช็ค สโลวาเกียและออสเตรีย ปัจจุบัน ปรัชญา จบการศึกษาปริญญาโท สาขา Oboe Performance ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล นอกจากนี้ยังเป็นนักดนตรีประจำวงดุริยางค์ฟิวฮาโมนิคแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra) ตำแหน่ง English Horn และยังเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป