ครูนัท

ครูนัท

อาจารย์ วรพัฒน์ วรคุณวิศาล

( ครูนัท )

สอน กลองชุด

ประวัติการศึกษา :

         ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอก ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประสบการณ์การสอน / ทำงาน :

  • ปัจจุบันสอน กลองชุด ที่ โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์
  • เคยทำงานเขียนโน้ตกลองให้กับนิตยสาร Drumnote
  • ควบคุมการแสดงและดัดแปลงกลองชุดภายใต้โปรเจค “Sayan Handicraft Project”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.