ครูจ๊อบ

ครูจ็อบ

อาจารย์ วิษุวัต เจริญขวัญเมือง

( ครูจ๊อบ )

สอน กลองชุด

ประวัติ :

  • อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 :  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย กรุงเทพฯ
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 :  โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ
  • ปริญญาตรี :  วุฒิการศึกษาบัณฑิต  คณะศึกษาศาสตร์  เอกดนตรีสากล  เครื่องมือเอก Percussion และ Drum Set  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (กศ.บ. =   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
  • ปริญญาโท : วุฒิรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  เอกสื่อสารการเมือง  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง  มหาวิทยาลัยเกริก
  • ปัจจุบัน : กำลังศึกษา ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันมากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ :

  • ปีพุทธศักราช 2540 :  ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ”  รายการ “การประกวดวงโยธวาฑิต นักเรียน นิสิตนักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพฯ   ลงประกวดในนาม วงโยธวาฑิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ  ในตำแหน่ง Percussion
  • ปีพุทธศักราช 2541  :  ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” และ ได้ระดับความสามารถ  “เหรียญทอง”  รายการ “การประกวดวงโยธวาฑิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร”  จัดโดยกรมพลศึกษา  ณ สนามศุภชลาศัย  ลงประกวดในนาม วงโยธวาฑิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ  ในตำแหน่ง Percussion
  • ปีพุทธศักราช 2543  :  ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ”  รายการ “การประกวดวงโยธวาฑิต YAMAHA Thailand Band Competition  ครั้งที่1  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ อดุลยเดช”  ในประเภท Concert Band (นั่งบรรเลง) ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ลงประกวดในนามวงโยธวาฑิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ ในตำแหน่ง Percussion
  • ปีพุทธศักราช 2546 :  ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ”  รายการ “การประกวดวงดนตรี  FAT Band Rhythm and Horns โตๆ มันๆ”  ครั้งที่ 1  จัดโดยคลื่นวิทยุ 104.5FM  Fat Radio ลงประกวดในนาม วงสาวสะดุ้งแบนด์ ในตำแหน่ง Drums Set