การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี

เขียนโดย Denise Powell
แปลโดย ปิยพล อัศวกาญจนกิจ

ขณะที่หลาย ๆ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “ดนตรีคือภาษาสากล” งานวิจัยล่าสุดของสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งได้ทำการศึกษาในกรุงปักกิ่ง พบว่าดนตรีมีส่วนช่วยในเรื่องทักษะการพูดอีกด้วย

นักเรียนชั้นอนุบาลที่ได้ลงเรียนเปียโนได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาในเรื่องของการแยกแยะระดับเสียงและความเข้าใจในภาษาพูดอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้พบได้ในการสแกนสมองของนักเรียนเหล่านั้น

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Beijing Normal University ต้องการเปรียบเทียบผลของการเรียนดนตรีกับการฝึกอ่านแบบทั่ว ๆ ไป โดยแบ่งนักเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นชาวจีนที่ใช้ภาษาแมนดารินออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกให้เรียนเปียโนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที กลุ่มที่สอง มีการฝึกอ่านเพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มสุดท้ายนั้น ไม่มีการเรียนพิเศษใด ๆ ทั้งสิ้น

ผ่านไปหกเดือน ผลจากการวิจัยบ่งบอกว่า กลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียนเปียโนนั้นพบว่ามีทักษะการพูดและออกเสียงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับกลุ่มที่สอง แต่สิ่งที่แตกต่างไปอย่างชัดเจนก็คือ กลุ่มที่เรียนเปียโนนั้นสามารถแยกแยะคำที่มีการผันเสียงได้อยางชัดเจน

ผู้ทำการวิจัยยังได้กล่าวอีกว่า “มันมีประโยขน์มากมายในการเรียนดนตรีซึ่งทำให้เด็กได้มีการแยกแยะเสียงโดยเฉพาะเสียงพูดได้ดีกว่าการฝึกอ่านเพิ่มเติมเสียอีก นั่นหมายความว่าโรงเรียนควรจะให้ความสำคัญกับวิชาดนตรีมากขึ้น ไม่ใช่หลักเลี่ยงวิชาศิลปะทุกชนิดและยัดเยียดให้เด็ก อ่าน อ่าน และ อ่านมากขึ้น”       

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี

การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี

การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี เขียนโดย Denise Powellแปลโดย ปิยพล อัศวกาญจนกิจ ขณะที่หลาย ๆ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “ดนตรีคือภาษาสากล” งานวิจัยล่าสุดของสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งได้ทำการศึกษาในกรุงปักกิ่ง พบว่าดนตรีมีส่วนช่วยในเรื่องทักษะการพูดอีกด้วย นักเรียนชั้นอนุบาลที่ได้ลงเรียนเปียโนได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาในเรื่องของการแยกแยะระดับเสียงและความเข้าใจในภาษาพูดอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้พบได้ในการสแกนสมองของนักเรียนเหล่านั้น นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Beijing Normal University ต้องการเปรียบเทียบผลของการเรียนดนตรีกับการฝึกอ่านแบบทั่ว

Read More »
ห้องอัด bandmusic
JR2S
TOP SOLID
bn_thebandmusic 1
FG800 (all colours)