การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี

การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี

การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี เขียนโดย Denise Powellแปลโดย ปิยพล อัศวกาญจนกิจ ขณะที่หลาย ๆ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “ดนตรีคือภาษาสากล” งานวิจัยล่าสุดของสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งได้ทำการศึกษาในกรุงปักกิ่ง พบว่าดนตรีมีส่วนช่วยในเรื่องทักษะการพูดอีกด้วย