โรงเรียนสอนเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล

ทางเราคือสถาบันสอนดนตรีที่มีประการณ์สูงและเน้นความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอนสามารถดูเเลได้อย่างเต็มที่ โดยทางเรามีคอร์สให้เลือกเพื่อให้ได้สาระความเพลิดเพลิน หรือพัฒนาการแก่เยาวชน สู่ความเป็นมืออาชีพในเส้นทางสายการดนตรีอย่างแท้จริง โดยทางเรามีหลักสูตร

หลักสูตรเครื่องดนตรีไทย

เช่น จะเข้, ระนาดเอก, ขลุ่ย เป็นต้น

หลักสูตรเครื่องดนตรีสากล

เช่น กีตาร์ , เปียโน , กลองชุด , ไวโอลิน , อูคูเลเล่ เป็นต้น

“We are the certified school by the ministry of education”

“เราคือโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ”

CONTACT US